พิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.สธน.ทหาร ประจำปี พ.ศ.2562

พลตรี พรพิศ รัตนานนท์ ส่งมอบหน้าที่ให้กับ พลตรี สมพร เล็กพงษ์