กิจกรรมที่ผ่านมา

   

กิจกรรมพัฒนาวัด
สธน.ทหาร

คล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพฯ


พิธีเกษียณอายุ
ข้าราชการ สธน.ทหารการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การบริหารสัญญาและการปฏิบัติราชการ ทางปกครอง ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง
๒๘-๒๙ ก.ค.๕๔ ณ รร.การ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา