การแข่งขันโบว์ลิ้งการกุศล
นักศึกษา วปอ.59 (หมู่นกยูง)
ร่วมกับ สธน.ทหาร บก.ทท.