ตรวจเยี่ยมหน่วย บรรยายกฎหมาย สำนักงานพัฒนา ภาค4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัดพัทลุง ประจำปี พ.ศ.2562