พิธีทำบุญตักบาตร
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบต
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประจำปี พ.ศ.2562