Main content

Alert message

วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ กำลังพล สธน.ทหาร เข้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี