Main content

Alert message

วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ กำลังพล สธน.ทหาร เข้าร่วมบริจาคโลหิต ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี