Main content

Alert message

สธน.ทหาร ได้ดำเนินการส่งกำลังพลให้การสนับสนุนออกปฏิบัติภารกิจในการสนับสนุน สปสช. ในการดูแลความเรียบร้อยและจัดระเบียบประชาชนที่มาคัดกรองโรค ณ ลานจอดรถ อาคาร B ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ในวันที่ ๑๖, ๑๙ และ ๒๐ ก.ค.๖๔