Main content

Alert message

วันที่ ๒๙ ก.ย.๖๔ พล.ต. พงศธร อินทรตั้ง ผอ.สธน.ทหาร (ท่านเก่า) และ พ.อ. มนตรี โปษณเจริญ ผอ.สธน.ทหาร (ท่านใหม่) ได้กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่และการบังคับบัญชาในตำแหน่ง ผอ.สธน.ทหาร ณ ห้องอเนกประสงค์ สธน.ทหาร ชั้น ๗